Moderne (nett)samfunn

Det er liten tvil om at en av de største innovasjonene de siste par tiår, i tillegg til den store utviklingen av datamaskiner, har vært tilgangen til internett. I disse dager er all verdens informasjon ikke lenger unna en et par tasteklikk. Vi har i dag enkel tilgang på mer informasjon og muligheter gjennom nettet enn på et noe annet tidspunkt i menneskets evolusjon. Men hvordan har denne utviklingen påvirket samfunnet? Det skal vi drøfte i denne artikkelen, og vi skal se på tre hovedkategorier. Informasjon, kommunikasjon og internasjonal konkurranse/handel. Spesielt vil vi se på hvordan de nevnte aspektene kan fungere som ”den fjerde statsmakt”.

Informasjon

globe, group of the people and notebook on white backgroundEn av de største måtene internett har påvirket samfunnet på er, som nevnt innledningsvis, gjennom lett tilgjengelig informasjon. Aldri har det vært lettere å holde seg oppdatert på både nasjonale og internasjonale nyheter, og fordype seg i forskjellige emner av interesse. Diskusjoner kan også i dag lettere avgjøres basert på et enkelt nettsøk. Lurer du på når Berlinmuren ble revet? Var det i 1988 eller 1989? Et kjapt søk på Google gir deg umiddelbart det riktige svaret (9. november 1989). En slik faktasjekk har imidlertid større ringvirkning enn å løse en vennlig diskusjon, det vil også tvinge politikere og andre mennesker i maktposisjoner til ansvarlighet og ærlighet. Når påstander med enkelthet kan bli sjekket, vil det i seg selv tvinge fram en mer ærlig og redelig kommunikasjon.

I forhold til utdanning har også tilgang til informasjon på internettet vært revolusjonerendes, med en stør økning i antall utdanninger som kan gjøres virtuelt. Det har minsket ulikhetene i selve tilgangen på utdanning, og også gjort det økonomisk mye billigere.

Kommunikasjon

Med Facebook og Twitters popularitet har sosiale medier blitt det siste store tilskuddet til nettets verden de siste årene. Nå kan du enkelt holde kontakten med venner og familie når du er på reise, og du kan opprettholde kontakten med eldre og nye bekjente. Men også her, slik vi argumenterte for med informasjon, kan vi se hvordan slik åpen kommunikasjon kan fungere som en fjerde statsmakt. Et konkret eksempel er revolusjonen som skjedde i flere arabiske land. Den startet i desember 2010 og ble kjent som den arabiske våren. Oppslutningen rundt demonstrasjoner skjedde i stor grad gjennom sosiale medier, og statlige overtramp ble raskt formidlet til omverden gjennom ulike sosiale plattformer. Dette på tross av at tradisjonelle nasjonale medier ofte var under streng kontroll.

Internasjonal konkurranse/handel

Foruten den menneskelige kontakten og muligheten til å tilegne seg ny informasjon, har også internettets inntog i stor grad ført til en omvelting i de internasjonale handelsmarkedene. Hvor en før var mer avhengig av fysiske servicer og butikker som var i tilknytning til nærområdene en selv bodde, kan man nå like enkelt bestille produkter fra utlandet som fra en nasjonal tilbyder. Det gjør at flere kan konkurrere om de samme kundene. Ikke bare gir det forbrukere flere valgmuligheter, men økt konkurranse er en sterk driver for økt kvalitet, og ikke minst er det en solid driver for rimeligere priser.

Det er selvsagt også andre områder internettet har påvirket samfunnet på, i både negativ og positiv forstand. Men skal vi trekke fram det kanskje viktigste bidraget fra et samfunnsmessig helhetlig perspektiv, vil det være naturlig å trekke fram hvordan tilgangen på informasjon har bedret selve forståelsen for samfunnet vi lever i. Noe som igjen aktivt vil bedre de individuelle valgene man tar i hverdagen.