Site logo - click to go to frontpage Emnekart norge

Om emnekart – Nyttige lenker på norsk og engelsk

Her samler vi generelle lenker om emnekart og emnekartapplikasjoner.
Send gjerne tips til <emnekart@emnekart.no>.


"Emnekart" på norsk

(Se også presentasjonene fra Emnekart Norge 2002, 2003, 2004.)


"Topic Maps" på engelsk