ISO-standard

Vi nevnte at emnekart har en ISO-standard man opererer etter. Det er derfor naturlig å gi en innføring i hva det faktisk er for noe, og hvordan ISO som organisasjon fungerer.

Hva er en standard?

En standard er et dokument som beskriver krav og spesifikasjoner som kan brukes til å sikre kvaliteten på materiale, produkter, prosesser og servicer. Ved å etterfølge fastsatte standarder sørger man for at gjennomføringen og sluttresultater blir så konsekvente som mulig. ISO som organisasjon har per i dag publisert over 19 500 forskjellige internasjonale standarder.

Hva er fordelen med ISO sine standarder?

ISO StandardVi var inne på det i forrige avsnitt, men ISO sine internasjonale standarder sørger for at produkter og tjenester fungerer på en trygg og pålitelig måte, og forsøker å sikre optimal kvalitet i alle ledd. For næringsdrivende er det et strategisk virkemiddel for å redusere kostnader med å minimere feil, og optimalisere produktiviteten. Det gjør også at nystartede firmaer og bedrifter i underutviklede land kan operere etter de samme prinsippene, og lettere være med i internasjonal konkurranse.

Her er en oversikt over noen av de viktigste kategoriene som ISO opererer i.

Bilindustrien

Det er regnet at det finnes over en milliard kjøretøy som er i bruk over hele verden. ISO har utviklet standarder som dekker alt fra sikkerhet, ytelse, miljøtiltak og testmetoder av nye biler. En av tankene bak det å forsøke å få alle i bilindustrien til å arbeide ut fra satte standarder er tredelt, med hovedfokuset på bedringer innen det sosiale, økonomiske og miljøaspektet ved produksjon av bil.

Tilgjengelighet

Verdens helseorganisasjon har gjort beregninger som viser at over en milliard mennesker er påvirket av en eller annen form for handikap. Noe som tilsvarer nesten 15 % av befolkningen. Men god tilgjengelighet i både det private og det offentlige handler ikke bare om mennesker med en form for bevegelseshandikap. Når man også tar i betraktning eldre, foreldre med små barn, og bare de med mindre skader som en brukket fot, er det klart at tilgjengelighet er noe som påvirker nesten alle.

ISO forsøker å levere standarder til alle ledd av produksjoner, servicetilbydere og designere. De leverer retningslinjer som tar hensyn til at alt skal gjøres tilgjengelig for alle mennesker. Ideale det arbeides etter er at ingen skal bli diskriminert eller bli satt utenfor på grunn av et handikap.

Helse

Kanskje den viktigste industrien vi har i verden i dag er helse. God og sikker tilgang til helsetjenester og utstyr er viktig for mennesker over hele verden. ISO har utviklet over 1200 standarder som fokuserer på flere aspekter med helsetjenester som tannlege, medisinsk utstyr, helseinformasjon og tradisjonell medisin. Å operere etter solide standarder hjelper med å utligne forskjellene i behandling fra land til land og gjør den mer homogen. Det gjør at mennesker kan være trygg på at uavhengig av hvor du er, så er det visse standarder som blir opprettholdt. I tillegg til det vil standarder være med på å øke den generelle kvaliteten på den medisinske hjelpen som blir gitt.