Internetts historie

InternettI dagens samfunn er det vanskelig å tenke seg en hverdag uten å bruke internett. Det er blitt en så integrert del av dagen at vi nesten aldri tenker over at for kun 10-15 år siden, så var det fortsatt enda ikke blitt helt vanlig med bruk av internett i private hjem. Mange husker kanskje enda det å koble seg opp via ISDN gjennom telefonlinjen, og der man bare hadde en linje kunne ikke telefonen brukes samtidig som man var koblet til nettet. Ser vi det med hvordan ting er i dag, med internett på mobilen stort sett hvor du er, høyhastighets fiberlinjer, så forstår man fort hvor raskt utviklingen har vært.

I andre artikler er vi inne på hvordan informasjonen flyter over nettet, og vi ser også på hvordan emnekart ofte blir brukt for å strukturere informasjonen som er tilgjengelig. Men hvordan startet internettet egentlig, og hvem utviklet det? Om du noen gang har stilt deg selv det spørsmålet, håper vi at du får svar det etter du har lest denne artikkelen her. Vi skal nemlig gi deg en oversikt over hvordan internettet ble utviklet og dens historie.

Forskjellige begrep

Det første vi må gjøre er å definere begrepene brukt. Internett blir ofte brukt synonymt med ”World Wide Web”, men det er faktisk to helt forskjellige ting. Internett kan man tenke på som ”hardwaren”, det er den fysiske plattformen som World wide web kjører på. Det er alle kablene og utstyret brukt. World wide web er hva du bruker når du åpner opp og leser en nettside. Internett er altså fundamentet som nettsider er laget på, mens world wide web i all enkelhet er hva du ser.

Begynnelse

Selve internett sin start går tilbake til den kalde krigen, og noe som ble kalt ”ARPANET”. Det var et teknologisk forskningsprosjekt ledet av det amerikanske militæret. Målet de hadde var å knytte sammen flere datamaskiner i et stort nettverk, hvor alle datamaskinene var individuelt satt sammen. Tanken var om en maskin ble ødelagt ville nettverket fortsatt fungere. Prosjektet startet i 1958, men det var først i 1964 at man kom fram til en fungerende løsning, og et nettverk ble satt opp. Da kalt ARPANET. Seinere i 1969 åpnet det amerikanske militæret opp for at andre kunne knytte seg til nettverket, og det begynte sakte men sikkert å spre seg til andre nasjoner.

Det første landet i Europa som knyttet seg til ARPANET var faktisk Norge. Og det tok hele åtte år før neste land i Europa ble med, det var Vest-Tyskland.

ARPANET sin popularitet vokste raskt, men var i hovedsak kun brukt for å sende elektroniske meldinger. Vi må dermed fram til 1991, da en forskningsmedarbeider på kjente CERN, Tim Berners-Lee, skapte og presenterte sitt ”World Wide Web”.  Det var starten på det moderne internettet vi kjenner i dag.

Rask spredning

Innovasjonen til Berners-Lee gjorde at nå kunne store nettverk som ARPANET ikke bare brukes til å sende og motta elektroniske meldinger, men man kunne sette opp sider med informasjon som alle som var knyttet til nettverket kunne se. Det var også Berners-Lee som satt opp den første serveren og demonstrerte verdens første internettside. I årene etter world wide web ble presentert hadde det en eksplosiv vekst. Den eksplosive veksten har fortsatt til den dag i dag med stadig bedre tilkoblingsmuligheter, og befolkninger i flere underutviklede land får også nå tilgang til internett.